ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 260 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 260

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาปรับปรุงแนวท่อประปาบริเวณ หมู่ที่ 1-8 ตำบลวังเย็น , หมู่ที่ 3 , 5 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี สำนักงานประปาปากท่อ จังหวัดราชบุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 9,600,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 02/11/2006

วันหมดอายุ : 05/11/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน