ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 258 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 258

ชื่อโครงการ : งานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก. 207-2530 พร้อมค่าขนส่ง จำนวน 87 เมตริกตัน (87 ท่อ)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 2,465,280.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร

E-mail : KittipongK@pwa.co.th

วันประกาศ : 26/10/2006

วันหมดอายุ : 29/10/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน