ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 245 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 245

ชื่อโครงการ : งานจัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 17,334,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางสาวสุขุมาลย์ ศุภวัฒน์วิมล

E-mail : anchaleem@pwa.co.th

วันประกาศ : 15/09/2006

วันหมดอายุ : 18/09/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน