ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 257 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 257

ชื่อโครงการ : งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนอนุสรณ์อาจารย์ทอง ป.หาดใหญ่

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,320,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ

E-mail : SawanatP@pwa.co.th

วันประกาศ : 17/10/2006

วันหมดอายุ : 20/10/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน