ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
406 การประปาส่วนภูมิภาค จัดซื้อและติดตั้งโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ระยะที่ 1 (การสำรองข้อมูลภายนอกองค์กร)การประปาส่วนภูมิภาค 23,540,000.00 09/03/2007 13/03/2007
405 กองบริหารทั่วไป 5 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 0.00 09/03/2007 12/03/2007
404 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ประกวดราคาจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก 2 ครอบครัว สำนักงานประปากระบี่ (หน่วยบริการคลองท่อม) อ.เมือง จ.กระบี่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 3,362,000.00 07/03/2007 10/03/2007
403 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา สำนักงานประปาพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 3,820,000.00 06/03/2007 09/03/2007
402 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 จ้างเหมาควบคุมน้ำสูญเสียบริเวณหมู่ที่ 1 , 3, 13 ตำบลเกาะพลับพลา และหมู่ที่ 6 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สำนักงานประปาปากท่อ 3,200,000.00 01/03/2007 04/03/2007
401 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 จ้างเหมาควบคุมน้ำสูญเสียบริเวณหมู่ที่ 2, 3 และ 5 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สำนักงานประปาปากท่อ 2,230,000.00 01/03/2007 04/03/2007
400 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ป.เกาะสมุย เร่งด่วน ซอยข้างวัดละไม หมู่ 6 ตำบลมะเร็ต สำนักงานประปาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 2,300,000.00 27/02/2007 02/03/2007
399 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก 2 ครอบครัว สำนักงานประปากระบี่(หน่วยบริการคลองท่อม) อ.เมือง จ.กระบี่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 3,362,000.00 27/02/2007 02/03/2007
398 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 จ้างเหมางานควบคุมนำสูญเสียบริเวณหมู่ที่ 5 ,6,7 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สำนักงานประปาปากท่อ 3,250,000.00 27/02/2007 02/03/2007
397 การประปาส่วนภูมิภาค ก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาหลังรับโอน สำนักงานประปาเขมราฐ (ชานุมาน) อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ. 22,300,000.00 27/02/2007 02/03/2007
395 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 จ้างเอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา สถานีผลิตน้ำประปาบ้านหนองแสง สำนักงานประปาศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 14,280,000.00 26/02/2007 01/03/2007
392 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานจ้างเหมาก่อสร้างถ้งน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อ (สถานีจ่ายน้ำสวนแตง) สำนักงานประปาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 3,210,000.00 21/02/2007 24/02/2007
391 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำขนาดต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ 10,072,500.00 20/02/2007 23/02/2007
390 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำสถานีจ่ายน้ำร่อนทอง สำนักงานประปาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4,120,000.00 20/02/2007 23/02/2007
388 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 2,3 ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 2,600,000.00 19/02/2007 22/02/2007
387 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน ป.มหาสารคาม ( โกสุมพิสัย-กันทรวิชัย) อ.โกสุมพิสัย-กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 39,570,000.00 16/02/2007 19/02/2007
386 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท เดอะทรอปิคอลโฮม จำกัด (หมู่บ้านรีเจนท์) ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 4,000,000.00 16/02/2007 19/02/2007
385 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ บริเวณโรงกรองน้ำ สำนักงานประปาแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 3,205,720.00 16/02/2007 19/02/2007
383 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องประชุม (พื้นที่รวมประมาณ 750 ตร.ม.) พร้อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานประปาเขต 3 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 9,090,000.00 16/02/2007 19/02/2007
382 การประปาส่วนภูมิภาค งานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ สำนักงานประปาบ้านบึง 34,228,400.00 15/02/2007 18/02/2007
381 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2550 ชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านเกาะไม้ไผ่ ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ. พังงา สำนักงานประปาพังงา อ.เมือง จ.พังงา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 7,600,000.00 15/02/2007 18/02/2007
380 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (300 ตร.ม.) ป.มุกดาหาร 3,531,000.00 14/02/2007 17/02/2007
379 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานก่อสร้างปรับปรุงสถานีจ่ายน้ำ (กม.7) หอถังสูง 120 ลบ.ม. โรงสูบ 7x12 ม. ระบบไฟฟ้ากำลังและแสงสว่างและอื่นๆ ป.บุรีรัมย์ 5,885,000.00 14/02/2007 17/02/2007
375 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2550 ชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านเกาะไม้ไผ่ ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ. พังงา สำนักงานประปาพังงา อ.เมือง จ.พังงา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 7,600,000.00 09/02/2007 12/02/2007
366 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ เพื่อรองรับการซื้อน้ำ R.O. ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 3,800,000.00 04/02/2007 07/02/2007
เลื่อนขึ้นข้างบน