ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 387 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 387

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน ป.มหาสารคาม ( โกสุมพิสัย-กันทรวิชัย) อ.โกสุมพิสัย-กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 39,570,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 16/02/2007

วันหมดอายุ : 19/02/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน