ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 391 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 391

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำขนาดต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 10,072,500.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 20/02/2007

วันหมดอายุ : 23/02/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน