ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 385 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 385

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ บริเวณโรงกรองน้ำ สำนักงานประปาแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 3,205,720.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : www.pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 16/02/2007

วันหมดอายุ : 19/02/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน