ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 399 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 399

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก 2 ครอบครัว สำนักงานประปากระบี่(หน่วยบริการคลองท่อม) อ.เมือง จ.กระบี่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 3,362,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 27/02/2007

วันหมดอายุ : 02/03/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน