ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 380 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 380

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (300 ตร.ม.) ป.มุกดาหาร

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 3,531,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายประมวล รักตระวัตร

E-mail : sumontha_J@pwa.co.th

วันประกาศ : 14/02/2007

วันหมดอายุ : 17/02/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน