ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 402 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 402

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาควบคุมน้ำสูญเสียบริเวณหมู่ที่ 1 , 3, 13 ตำบลเกาะพลับพลา และหมู่ที่ 6 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สำนักงานประปาปากท่อ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 3,200,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 01/03/2007

วันหมดอายุ : 04/03/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน