ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 397 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 397

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาหลังรับโอน สำนักงานประปาเขมราฐ (ชานุมาน) อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ.

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 22,300,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสืบศักดิ์ แจ่มใส

E-mail : suebsakj@pwa.co.th

คำชี้แจง : -

วันประกาศ : 27/02/2007

วันหมดอายุ : 02/03/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน