ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 404 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 404

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก 2 ครอบครัว สำนักงานประปากระบี่ (หน่วยบริการคลองท่อม) อ.เมือง จ.กระบี่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 3,362,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 07/03/2007

วันหมดอายุ : 10/03/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน