ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 403 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 403

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา สำนักงานประปาพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 3,820,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : www.pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 06/03/2007

วันหมดอายุ : 09/03/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน