ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 388 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 388

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 2,3 ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 2,600,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 19/02/2007

วันหมดอายุ : 22/02/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน