ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 406 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 406

ชื่อโครงการ : จัดซื้อและติดตั้งโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ระยะที่ 1 (การสำรองข้อมูลภายนอกองค์กร)การประปาส่วนภูมิภาค

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 23,540,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร

E-mail : KittipongK@pwa.co.th

วันประกาศ : 09/03/2007

วันหมดอายุ : 13/03/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน