ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 383 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 383

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องประชุม (พื้นที่รวมประมาณ 750 ตร.ม.) พร้อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานประปาเขต 3 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 9,090,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 16/02/2007

วันหมดอายุ : 19/02/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน