ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 379 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 379

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างปรับปรุงสถานีจ่ายน้ำ (กม.7) หอถังสูง 120 ลบ.ม. โรงสูบ 7x12 ม. ระบบไฟฟ้ากำลังและแสงสว่างและอื่นๆ ป.บุรีรัมย์

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 5,885,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายประมวล รักตระวัตร

E-mail : sumontha_J@pwa.co.th

วันประกาศ : 14/02/2007

วันหมดอายุ : 17/02/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน