ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 390 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 390

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำสถานีจ่ายน้ำร่อนทอง สำนักงานประปาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 4,120,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 20/02/2007

วันหมดอายุ : 23/02/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน