ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 381 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 381

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2550 ชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านเกาะไม้ไผ่ ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ. พังงา สำนักงานประปาพังงา อ.เมือง จ.พังงา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 7,600,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 15/02/2007

วันหมดอายุ : 18/02/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน