ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 392 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 392

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาก่อสร้างถ้งน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อ (สถานีจ่ายน้ำสวนแตง) สำนักงานประปาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 3,210,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 21/02/2007

วันหมดอายุ : 24/02/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน