ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 398 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 398

ชื่อโครงการ : จ้างเหมางานควบคุมนำสูญเสียบริเวณหมู่ที่ 5 ,6,7 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สำนักงานประปาปากท่อ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 3,250,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 27/02/2007

วันหมดอายุ : 02/03/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน