ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
514 การประปาส่วนภูมิภาค วางท่อส่งน้ำจากศรีราชา ถึง แหลมฉบัง โดยใช้ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ยาวประมาณ 8,200 เมตร สำนักงานประปาแหลมฉบัง 48,000,000.00 13/06/2007 16/06/2007
513 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อ.เมือง จ.น่าน สำนักงานประปาน่าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 2,650,000.00 12/06/2007 15/06/2007
512 การประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1,487,860,000.00 07/06/2007 10/06/2007
510 การประปาส่วนภูมิภาค วางท่อส่งน้ำจากศรีราชา ถึง แหลมฉบัง โดยใช้ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ยาวประมาณ 8,200 เมตร สำนักงานประปาแหลมฉบัง 48,000,000.00 06/06/2007 09/06/2007
509 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานก่อสร้างระบบประปาในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สำนักงานประปาหาดใหญ่ 2,080,000.00 05/06/2007 08/06/2007
508 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับโครงการเชียงใหม่ล้านนาวิลเลจ ถนนเชียงใหม่ - หางดง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction 2,475,000.00 05/06/2007 08/06/2007
507 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาติดตั้งวาวล์ควบคุมแรงดันและอุปกรณ์ประกอบ อ.แม่สาย จ.เชียงราย สำนักงานประปาแม่สาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 2,033,000.00 04/06/2007 07/06/2007
506 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดเชียงราย (ริมกก) อ.เมือง จ.เชียงราย สำนักงานประปาเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 5,930,000.00 04/06/2007 07/06/2007
505 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาปรับรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม พื้นที่จ่ายน้ำประปาพาน อ.พาน จ.เชียงราย สำนักงานประปาพาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 5,992,000.00 30/05/2007 02/06/2007
504 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2550 (เงินเหลือจ่าย) บ้านดงเรือง หมู่ 8 ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานประปากุมภวาปี 2,052,000.00 28/05/2007 31/05/2007
503 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2550 สำนักงานประปาหนองบัวลำภู ถนนจำนวน 9 สาย (หน่วยบริการหนองวัวซอ) จำนวน 4 สาย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 14,980,000.00 28/05/2007 31/05/2007
502 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำ จาก 300 ลบ.ม./ชม เพิ่มเป็น 500 ลบ.ม./ชม พร้อมประสานท่อภายใน ปรับปรุงโรงสูบแรงต่ำและระบบเครื่องจ่ายสารเคมี สำนักงานประปาหนองคาย 9,630,000.00 28/05/2007 31/05/2007
501 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาก่อสร้างหอถังสูง 250 ลบ.ม. สูง 30 ม. เสริมแรงดันพร้อมระบบสูบน้ำภายในสำนักงานประปาพาน อ.พาน จ.เชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 6,387,900.00 25/05/2007 28/05/2007
500 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2550 สำนักงานประปาบ้านผือ (หน่วยบริการกุดจับ)ถ.บ้านหนองโน(หน่วยบริการน้ำโสม)ถ.อนุเสาวรีย์ฯ 5,885,000.00 23/05/2007 26/05/2007
499 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2550 สำนักงานประปาบ้านดุง ถ.ทางหลวง 2096,ถ.ศรีขวัญเมือง,ถ.วิญญู,ถ.สากลพัฒนา,ถ.เพชรวิเศษฯลฯ 4,280,000.00 23/05/2007 26/05/2007
498 การประปาส่วนภูมิภาค งานจัดซื้อและติดตั้งโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายระยะที่ 2 (การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย) การประปาส่วนภูมิภาค 17,120,000.00 18/05/2007 21/05/2007
497 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 จ้างเหมาย้ายแนวท่อประปา ระยะที่ 1 บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 (ทางเลี่ยงเมืองเพชรบุรี) ทางแยก กม.158+731 (เขาบันไดอิฐ) และทางแยก กม.160+650 (บ้านลาด) สำนักงานประปาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 9,600,000.00 17/05/2007 20/05/2007
496 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 จ้างเหมาขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่บ้านประภัสสรวิลล่า หมู่ที่ 6 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานประปาอ้อมน้อย 1,890,000.00 16/05/2007 19/05/2007
495 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปีงบประมาณ 2550 สำนักงานประปาชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 39,900,000.00 15/05/2007 18/05/2007
494 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา สำนักงานประปาชะอวด (หน่วยบริการป่าพะยอม) สำนักงานประปาชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30,215,000.00 15/05/2007 18/05/2007
493 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ บริเวณพรุหน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปาเกาะสมุย อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 21,288,000.00 14/05/2007 17/05/2007
492 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา สำนักงานประปาชะอวด (หน่วยบริการป่าพะยอม) สำนักงานประปาชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 30,215,000.00 11/05/2007 14/05/2007
491 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปีงบประมาณ 2550 สำนักงานประปาชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 39,900,000.00 11/05/2007 14/05/2007
490 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อประปาลำปาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 25,680,000.00 11/05/2007 14/05/2007
489 การประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก โครงการติดตั้งระบบงานทางธุรกิจ 8,560,000.00 11/05/2007 14/05/2007
เลื่อนขึ้นข้างบน