ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 498 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 498

ชื่อโครงการ : งานจัดซื้อและติดตั้งโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายระยะที่ 2 (การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย) การประปาส่วนภูมิภาค

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 17,120,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร

E-mail : KittipongK@pwa.co.th

วันประกาศ : 18/05/2007

วันหมดอายุ : 21/05/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน