ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 500 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 500

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2550 สำนักงานประปาบ้านผือ (หน่วยบริการกุดจับ)ถ.บ้านหนองโน(หน่วยบริการน้ำโสม)ถ.อนุเสาวรีย์ฯ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 5,885,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงฤดี ดาวสกุล

E-mail : doungreedeed@pwa.co.th

วันประกาศ : 23/05/2007

วันหมดอายุ : 26/05/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน