ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 497 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 497

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาย้ายแนวท่อประปา ระยะที่ 1 บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 (ทางเลี่ยงเมืองเพชรบุรี) ทางแยก กม.158+731 (เขาบันไดอิฐ) และทางแยก กม.160+650 (บ้านลาด) สำนักงานประปาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 9,600,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 17/05/2007

วันหมดอายุ : 20/05/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน