ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 512 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 512

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 1,487,860,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร

E-mail : KittipongK@pwa.co.th

วันประกาศ : 07/06/2007

วันหมดอายุ : 10/06/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน