ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 489 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 489

ชื่อโครงการ : งานจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก โครงการติดตั้งระบบงานทางธุรกิจ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 8,560,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร

E-mail : KittipongK@pwa.co.th

วันประกาศ : 11/05/2007

วันหมดอายุ : 14/05/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน