ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
539 การประปาส่วนภูมิภาค โครงการแก้ไขปัญหามลพิษ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานประปาบ้านฉาง จ.ระยอง 26,585,000.00 20/07/2007 23/07/2007
538 การประปาส่วนภูมิภาค โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำ โรงกรองน้ำหนองกลางดง จาก 1,500 ลบ.ม./ชม. เป็น 2,000 ลบ.ม./ชม. สำนักงานประปาพัทยา 20,000,000.00 20/07/2007 23/07/2007
537 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับโครงการบ้านแสงเพชร ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ 2,565,000.00 19/07/2007 22/07/2007
536 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2550 (เพิ่มเติม) ถนนวิเศษ ม.2 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 5,300,000.00 17/07/2007 20/07/2007
535 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2550 (เพิ่มเติม) ถนนเจ้าฟ้าตะวันออกจากแยกสาย 4020 ถึงซอยเทพอนุสรณ์ สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 13,300,000.00 17/07/2007 20/07/2007
534 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปาให้กับโครงการเคหะชุมชนเอื้ออาทรป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำนักงานประปาแม่ริม ด้วยวิธีอิเล็กทริกส์ (E-Auction) 4,350,000.00 14/07/2007 17/07/2007
533 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2550 (เพิ่มเติม) ถนนเจ้าฟ้าตะวันออกจากแยกสาย 4020 ถึงซอยเทพอนุสรณ์ สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 13,300,000.00 13/07/2007 16/07/2007
532 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานจัดซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ 17.83 11/07/2007 14/07/2007
531 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติกขนาด 1/2 นิ้ว ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ 585.75 11/07/2007 14/07/2007
530 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สายแห่งที่ 2 อ.แม่สาย จ.เชียงราย สำนักงานประปาแม่สาย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ E-Auction) 2,650,000.00 10/07/2007 13/07/2007
529 การประปาส่วนภูมิภาค จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (รองรับระบบ SAP) พร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานประปาเขต 1-10 2,664,300.00 10/07/2007 13/07/2007
528 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปาให้กับโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 4,200,000.00 05/07/2007 08/07/2007
527 การประปาส่วนภูมิภาค จัดซื้อและติดตั้งโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายระยะที่ 2 (การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย) กปภ. ครั้งที่ 2 17,120,000.00 29/06/2007 03/07/2007
526 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานติดตั้งและวางท่อประปาให้กับบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (หมู่บ้านสีวลี วงแหวนสมโภช ฯ ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 7,500,000.00 28/06/2007 01/07/2007
525 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 จ้างเหมาวางท่อเสริมแรงดัน บริเวณทางหลวงหมายเลข 340 กม.ที่ 94+838 ถึง กม.ที่ 95+476 สำนักงานประปาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2,300,000.00 25/06/2007 28/06/2007
524 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 สำนักงานประปาเขต 4 18,700,000.00 25/06/2007 28/06/2007
523 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2550 (เพิ่มเติม) ถนนไสยวน หมู่ 7 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 18,700,000.00 19/06/2007 22/06/2007
522 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกวดราคางานจ้างเหมาลดน้ำสูญเสียสำนักงานประปาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 38,000,000.00 15/06/2007 18/06/2007
521 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำเทศบาลจอมพระ ถ.ปัทมานนท์ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ป.สุรินทร์ 2,034,579.00 15/06/2007 18/06/2007
520 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำเทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ ป.สุรินทร์ 2,346,729.00 15/06/2007 18/06/2007
519 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.1,3 ต.เขาขาว ป.ละงู 3,200,000.00 13/06/2007 16/06/2007
518 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานวางท่อส่งน้ำในช่องใต้สะพานติณสูลานนท์ฯ ป.สงขลา 18,400,000.00 13/06/2007 16/06/2007
517 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 4,500,000.00 13/06/2007 16/06/2007
516 การประปาส่วนภูมิภาค โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำ โรงกรองน้ำไร่หนึ่ง จาก 1,600 ลบ.ม./ชม. เป็น 2,100 ลบ.ม./ชม. สำนักงานประปาแหลมฉบัง จ.ชลบุรี 22,470,000.00 13/06/2007 16/06/2007
515 การประปาส่วนภูมิภาค โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำ โรงกรองน้ำบางละมุง จาก 1,000 ลบ.ม./ชม. เป็น 1,500 ลบ.ม./ชม. สำนักงานประปาพัทยา 30,000,000.00 13/06/2007 16/06/2007
เลื่อนขึ้นข้างบน