ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
568 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อส่งน้ำจาก สำนักงานประปาน้ำพอง - หน่วยบริการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) 2,477,585.00 28/08/2007 31/08/2007
567 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2550 (เพิ่มเติม) ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ม.7 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 9,500,000.10 27/08/2007 30/08/2007
566 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ม.7 ถ.บางปลา ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สำนักงานประปาสมุทรสาคร 6,350,000.00 24/08/2007 27/08/2007
565 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว ป.นาทวี 2,400,000.00 24/08/2007 27/08/2007
564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนพัทลุง-ตรัง(ช่วงค่ายลูกเสือนำชัย) ป.พัทลุง 4,325,000.00 24/08/2007 27/08/2007
563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2550 (เพิ่มเติม) ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ม.7 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 9,500,000.10 23/08/2007 26/08/2007
562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานประปาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2,300,000.00 22/08/2007 25/08/2007
561 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 2,3,4,5 ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานประปาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 4,975,000.00 22/08/2007 25/08/2007
560 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อใหม่แทนท่อเดิมจากโรงกรองน้ำ สถานีเพิ่มแรงดัน ต.กะทู้ อ.กะทู้จ.ภูเก็ต งบลงทุนเพื่อการดำเนินการปกติ ประจำปี 2550 (เพิ่มเติม) สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 25,100,000.00 21/08/2007 24/08/2007
559 การประปาส่วนภูมิภาค การเช่าบริการระบบเครือข่ายเสมือน( Virtual Private Network:VPN) การประปาส่วนภูมิภาค 4,322,800.00 17/08/2007 22/08/2007
558 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อใหม่แทนท่อเดิมจากโรงกรองน้ำ สถานีเพิ่มแรงดัน ต.กะทู้ อ.กะทู้จ.ภูเก็ต งบลงทุนเพื่อการดำเนินการปกติ ประจำปี 2550 (เพิ่มเติม) สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 25,100,000.00 17/08/2007 20/08/2007
557 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่บ้านมณฑิชา ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานประปาสามพราน จังหวัดนครปฐม 2,600,000.00 16/08/2007 19/08/2007
556 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่บ้านพุทธธานี หมู่ที่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานประปาอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 3,060,000.00 16/08/2007 19/08/2007
555 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 7 บ้านหัวช้าง และหมูที่ 8 บ้านเจ๊กสี ตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานประปาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 3,200,000.00 16/08/2007 19/08/2007
554 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ บ้านมะกรูด ถึงสะพานข้ามคลองตาลเสี้ยน ทางหลวงหมายเลข 340 ฝั่งขวา ตำบลวังยาว อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานประปาศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 3,500,000.00 16/08/2007 19/08/2007
553 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ซอยวัดบูรณาวาส(วัดโคก) ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานประปาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 6,000,000.00 16/08/2007 19/08/2007
551 การประปาส่วนภูมิภาค โครงการจัดหาซอฟแวร์บริหารการให้บริการคอมพิวเตอร์ การประปาส่วนภูมิภาค 3,210,000.00 03/08/2007 07/08/2007
550 การประปาส่วนภูมิภาค การจัดซื้อและติดตั้งระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติ (สำนักงานประปาเขต 1-10) 3,145,800.00 02/08/2007 07/08/2007
549 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตปรับปรุงระบบประปาภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร สำนักงานประปาหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 1,250,000.00 01/08/2007 04/08/2007
546 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดพะเยา 2 อ.เมือง จ.พะเยา สำนักงานประปาพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 3,240,000.00 28/07/2007 31/07/2007
545 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตปรับปรุงระบบประปาภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร สำนักงานประปาหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 1,250,000.00 27/07/2007 30/07/2007
543 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2550 (เพิ่มเติม) ถนนวิเศษ ม.2 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 5,300,000.00 27/07/2007 30/07/2007
542 กองบริหารทั่วไป 4 งานจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประปาอ้อมน้อย-สามพราน-สมุทรสาคร สำนักงานประปาเขต 3 98,386,500.00 24/07/2007 27/07/2007
541 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2550 (เพิ่มเติม) ถนนวิเศษ ม.2 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 5,300,000.00 23/07/2007 26/07/2007
540 การประปาส่วนภูมิภาค จัดซื้อและติดตั้งโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายระยะที่ 2 (การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย) กปภ. ครั้งที่ 2 17,120,000.00 23/07/2007 26/07/2007
เลื่อนขึ้นข้างบน