ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 502 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 502

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำ จาก 300 ลบ.ม./ชม เพิ่มเป็น 500 ลบ.ม./ชม พร้อมประสานท่อภายใน ปรับปรุงโรงสูบแรงต่ำและระบบเครื่องจ่ายสารเคมี สำนักงานประปาหนองคาย

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 9,630,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงฤดี ดาวสกุล

E-mail : doungreedeed@pwa.co.th

วันประกาศ : 28/05/2007

วันหมดอายุ : 31/05/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน