ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 499 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 499

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2550 สำนักงานประปาบ้านดุง ถ.ทางหลวง 2096,ถ.ศรีขวัญเมือง,ถ.วิญญู,ถ.สากลพัฒนา,ถ.เพชรวิเศษฯลฯ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 4,280,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงฤดี ดาวสกุล

E-mail : doungreedeed@pwa.co.th

วันประกาศ : 23/05/2007

วันหมดอายุ : 26/05/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน