ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 509 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 509

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างระบบประปาในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สำนักงานประปาหาดใหญ่

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,080,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ

E-mail : SawanatP@pwa.co.th

วันประกาศ : 05/06/2007

วันหมดอายุ : 08/06/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน