ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 504 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 504

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2550 (เงินเหลือจ่าย) บ้านดงเรือง หมู่ 8 ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานประปากุมภวาปี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,052,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงฤดี ดาวสกุล

E-mail : doungreedeed@pwa.co.th

วันประกาศ : 28/05/2007

วันหมดอายุ : 31/05/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน