ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 514 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 514

ชื่อโครงการ : วางท่อส่งน้ำจากศรีราชา ถึง แหลมฉบัง โดยใช้ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ยาวประมาณ 8,200 เมตร สำนักงานประปาแหลมฉบัง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 48,000,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสืบศักดิ์ แจ่มใส

E-mail : suebsakj@pwa.co.th

คำชี้แจง : แก้ไขร่าง ครั้งที่ 1

วันประกาศ : 13/06/2007

วันหมดอายุ : 16/06/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน