ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 501 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 501

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาก่อสร้างหอถังสูง 250 ลบ.ม. สูง 30 ม. เสริมแรงดันพร้อมระบบสูบน้ำภายในสำนักงานประปาพาน อ.พาน จ.เชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 6,387,900.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : www.Pimpan S@pwa.co.th

วันประกาศ : 25/05/2007

วันหมดอายุ : 28/05/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน