ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 508 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 508

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับโครงการเชียงใหม่ล้านนาวิลเลจ ถนนเชียงใหม่ - หางดง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,475,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ว่าที่ ร.ท.สุรศักดิ์ ลิ้มเจริญ

E-mail : www.Syrasak L@pwa.co.th

วันประกาศ : 05/06/2007

วันหมดอายุ : 08/06/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน