ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 503 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 503

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2550 สำนักงานประปาหนองบัวลำภู ถนนจำนวน 9 สาย (หน่วยบริการหนองวัวซอ) จำนวน 4 สาย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 14,980,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงฤดี ดาวสกุล

E-mail : doungreedeed@pwa.co.th

วันประกาศ : 28/05/2007

วันหมดอายุ : 31/05/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน