ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 505 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 505

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาปรับรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม พื้นที่จ่ายน้ำประปาพาน อ.พาน จ.เชียงราย สำนักงานประปาพาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 5,992,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : www.Pimpan S@pwa.co.th

วันประกาศ : 30/05/2007

วันหมดอายุ : 02/06/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน