ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 395 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 395

ชื่อโครงการ : จ้างเอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา สถานีผลิตน้ำประปาบ้านหนองแสง สำนักงานประปาศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 14,280,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายประมวล รักตระวัตร

E-mail : sumontha_J@pwa.co.th

วันประกาศ : 26/02/2007

วันหมดอายุ : 01/03/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน