ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 382 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 382

ชื่อโครงการ : งานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ สำนักงานประปาบ้านบึง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 34,228,400.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสืบศักดิ์ แจ่มใส

E-mail : suebsakj@pwa.co.th

วันประกาศ : 15/02/2007

วันหมดอายุ : 18/02/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน