ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 252 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 252

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ถนนพุทธมณฑลสาย 5

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 2,400,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 10/10/2006

วันหมดอายุ : 13/10/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน