ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 266 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 266

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.เพชรเกษม(ช่วงกองทุนสงเคราะห์สวนยางห้วยยอด-สี่แยกอันดามัน) ป.ห้วยยอด

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,045,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ

E-mail : SawanatP@pwa.co.th

วันประกาศ : 14/11/2006

วันหมดอายุ : 17/11/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน