ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 276 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 276

ชื่อโครงการ : โครงการปรุบปรุงเส้นท่อถนนนารีรัตน์,ถนนราชอุทิศ,ถนนรัศมีดาว และถนนสกาวเดือน อำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานประปาสมเด็จ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 3,100,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 24/11/2006

วันหมดอายุ : 27/11/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน