ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 22 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 22

ชื่อโครงการ : งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านปลักปลา หมู่บ้านบูเกะแนแต ถ.ศูนย์ราชการ ม.8 ชุมชนบ้านบาโง ม.8 บ้านกาเสะ หมู่ที่ 7 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส (ครั้งที่ 2)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 4,200,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ

E-mail : SawanatP@pwa.co.th

วันประกาศ : 15/03/2006

วันหมดอายุ : 18/03/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน