ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 54 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 54

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,210,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 19/03/2006

วันหมดอายุ : 22/03/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน