ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 80 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 80

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ 2)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 3,156,500.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 27/03/2006

วันหมดอายุ : 30/03/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน