ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 21 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 21

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาปรับปรุงแนวท่อประปาบริเวณเขาช่องกระจก - บ้านอ่าวน้อย

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 7,140,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 15/03/2006

วันหมดอายุ : 18/03/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน