ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 62

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2549 บริเวณทางหลวงหมายเลข 401 จากสถานีจ่ายน้ำบ้านตาขุน-อำเภอพนม อ.บ้านตาขุนจ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปาบ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 22,680,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 21/03/2006

วันหมดอายุ : 24/03/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน