ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 11 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 11

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 300 ลบ.ม และติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายน้ำอัตโนมัติ สำนักงานประปาเดิมบางนางบวช อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 6,420,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 07/03/2006

วันหมดอายุ : 10/03/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน